Ingos Baranauskienės
istorinio romano
„Durbės mūšis. Nepasidavę lemčiai“

PRISTATYMAS
 

2010 m., minint 1260 m. liepos 13 d. įvykusio Durbės mūšio 750 metų jubiliejų, leidykla „Žara“ išleido Ingos Baranauskienės istorinį romaną „Durbės mūšis. Nepasidavę lemčiai“.

Romanas vaizduoja žemaičių kovas su kryžiuočiais 1253–1261 m., nuo to momento, kai Lietuvos valdovas Mindaugas atidavė juos Vokiečių ordinui 1253 m. liepą, iki 1261 m. rudens, kai didvyriškas žemaičių pasipriešinimas ir jų laimėtos pergalės privertė Mindaugą nutraukti bendradarbiavimą su kryžiuočiais ir atkurti Lietuvos valstybės vientisumą.

Pagrindinis dėmesys romane skiriamas žemaičių santykiams su kuršiais – būtent šias dvi gentis reprezentuoja jo svarbiausi herojai: kuršių viršaičio duktė Dovilė ir Žemaičių seniūno Almino sūnus Girdvainis. Jaunuolių meilės istorija tarsi suasmenina šaltinuose paliudytą žemaičių ir kuršių sąjungą, lėmusią pergalę Durbės mūšyje. Žinoma, romane veikia ir istoriniai žemgalių vadai (Skabis, Nameizis), ir daugelio kitų baltų genčių tikri ar išgalvoti atstovai.

Ingos Baranauskienės romano privalumai yra ne tik lengvas pasakojimo stilius ir veiksmo dinamizmas, bet ir didžiulis autorės dėmesys istorijos faktams. Pabaigoje pridėtame aiškinamajame straipsnyje autorė išsamiai aptaria istorijos šaltinius ir atskleidžia, kas jos romane tikra, o kas išgalvota.

Romaną puošia puikios Šarūno Škimelio iliustracijos, įtaigiai vaizduojančios XIII a. baltų buitį ir kovų scenas. Jos taip pat buvo rengiamos, skrupulingai sekant išlikusia istorine ikonografija ar rekonstrukcijomis, ir yra vertingos pažintine prasme.

Durbės mūšis – vienas svarbiausių XIII a. įvykių, turėjusių lemtingos reikšmės visam Pabaltijo regionui. Lietuvai ši žemaičių pergalė leido atkurti teritorinį vientisumą. Latvijai ji taip pat svarbi, nes, neleidusi sujungti Vokiečių ordino valdų Livonijoje ir Prūsijoje, ji tuo pačiu užkirto kelią Latvijos kolonizacijai ir nutautinimui. 

Daugiau informacijos ir kritikų atsiliepimus apie šį romaną galima rasti:
http://lietuvos.istorija.net/literatura/durbe/

Leidykla „Žara“
Ramutė Žandarienė; el. paštas: ramute[et]zara.lt
Tel. +370 5 272 91 17; mob. +370 687 44786
Inga Baranauskienė; el. paštas: baranauskienei[et]gmail.com
Tel. +370 5 233 76 84; mob. +370 650 12577