Ingas Baranauskienes
vēsturiskā romāna
„Durbes kauja. Liktenim nepadoties”
(„Durbės mūšis. Nepasidavę lemčiai”)

Prezentācija

 

2010. gadā, atzīmējot 1260. gada 13. jūlijā notikušās Durbes kaujas 750 gadu jubileju, izdevniecība „Žara” izdeva Ingas Baranauskienes vēsturisko romānu „Durbes kauja. Liktenim nepadoties”.

Romāns attēlo žemaišu cīņas ar krustnešiem 1253.–1261. gadā no brīža, kad Lietuvas valdnieks Mindaugs atdeva žemaišus Vācu ordenim 1253. gada jūlijā, līdz 1261. gada rudenim, kad varonīgā žemaišu pretošanās un viņu gūtās uzvaras piespieda Mindaugu pārtraukt sadarbību ar krustnešiem un atjaunot Lietuvas valsts vienotību.

Galvenā uzmanība romānā tiek veltīta žemaišu attiecībām ar kuršiem – tieši šīs divas ciltis pārstāv nozīmīgākie romāna varoņi: kuršu virsaiša meita Dovile un žemaišu vecākā Almina dēls Ģirdvainis. Jauniešu mīlas stāsts it kā padara personisku žemaišu un kuršu savienību, kas noteica uzvaru Durbes kaujā. Protams, romānā darbojas arī vēsturiskie zemgaļu vadoņi (Skabis, Nameizis) un daudzi citi īsti vai izdomāti baltu cilšu pārstāvji.

Ingas Baranauskienes romāna priekšrocība ir ne tikai vieglais stāstījuma stils un darbības dinamisms, bet arī autores lielā uzmanība pret vēstures faktiem. Noslēgumā pievienotajā paskaidrojošajā rakstā autore aplūko vēstures avotus un atklāj, kas viņas romānā īsts, bet kas – izdomāts.

Romānu grezno brīnišķīgas Šarūna Šķimeļa ilustrācijas, kas iespaidīgi attēlo XIII gs. baltu dzīves veidu un kauju ainas. Arī tās tika veidotas, skrupulozi sekojot saglabātajai vēsturiskajai ikonogrāfijai vai rekonstrukcijām, un ir vērtīgas izglītojošā nozīmē.

Durbes kauja – viens no svarīgākajiem XIII gs. notikumiem, kam bija izšķiroša nozīme visā Baltijas reģionā. Lietuvai šī žemaišu uzvara ļāva atjaunot teritoriālo vienotību. Tā ir nozīmīga arī Latvijai, jo, neļaujot savienoties Vācu ordeņa zemem Livonijā un Prūsijā, tika novērsta Latvijas kolonizācija un pārtautošana. Tādēļ uzskatām, ka Ingas Baranauskienes romāns „Durbes kauja. Liktenim nepadoties” varētu būt interesants arī Latvijas lasītājiem.

Vairāk informācijas un kritiķu atsauksmes par šo romānu var atrast:
http://lietuvos.istorija.net/literatura/durbe/

Izdevniecība „Žara”
Ramutė Žandarienė; e-pasts ramute[et]zara.lt
Tālr. +370 5 272 91 17; mob. tālr. +370 687 44786
Inga Baranauskienė; e-pasts baranauskienei[et]gmail.com
Tālr. +370 5 233 76 84; mob. tālr. +370 650 12577