Lituanistica

Senieji lietuviški raštai
(Old Lithuanian texts = Древние литовские тексты)


Литовцы и литовский язык во времена ВКЛ
(The Lithuanians and the Lithuanian language in the times of the GDL = Lietuviai ir lietuvių kalba LDK laikais)