KOZONIUS
K. MYKOŁA KARPAWICZIAS
Unt gaylinga atprowijima Pagraba uź tus Abywatelius,
kuryi dyino pasykielima musu Ziames Wylniuw,
taipogi yr gindamy neprietelius sawa ziwata
atwoźnia uź wałnaśty yr sawa źiamy pabengi

BAZNICIO S. JONA
S A K I T A S

Wylniuw Dyino 20. Karwela, 1794.
O ysz prisakima Rodos Lituwiu Ziamys i Druka
PADUWTAS

WYLNIUW
Drukarnie Kunygu Bazylionu.

1794 05 20. Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus gedulingas pamokslas, p. 1

1794 05 20. Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus gedulingas pamokslas, p. 2

1794 05 20. Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus gedulingas pamokslas, p. 3

4 puslapis - 5 puslapis - 6 puslapis - 7 puslapis - 8 puslapis - 9 puslapis - 10 puslapis - 11 puslapis - 12 puslapis - 12 puslapis - 13 puslapis - 14 puslapis - 15 puslapis - 16 puslapis - 17 puslapis - 18 puslapis - 19 puslapis - 20 puslapis.