Kristijonas Gotlybas Milkus
(1733–1807)

Pilkainis
Kiems, bažnyčkiemis, miestas

Rankraščio faksimilė iš:
Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija. Feodalizmo epocha,
redagavo K. Korsakas ir J. Lebedys, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957, p. 210-217.