Žemaitija XVI a. viduryje (J. Jakubovskio LDK žemėlapio fragmentas)

Жемайтия в середине XVI века (фрагмент карты ВКЛ Я. Якубовского)


Lietuvos miestai ir miesteliai iki 1795 m. (dabartinės Lietuvos ribose; pagal Elmantą Meilų)

Города и местечки Литвы до 1795 г. (в границах современной Литвы; согласно Элмантасу Мейлусу)