Tomas Baranauskas: Skaudžios birželio dienos

 

Komentarų viso: 19

Anakondijus | 2006.06.22 09:30 | ir nukrito apačion
"Kad ir kaip būtų keista, kai kurie istorikai iki šiol tiki, kad pirmosiomis karo dienomis lietuvius užvaldė nepaaiškinamas antisemitizmo protrūkis." Ponas Tomai, nejaugi iki šiol neskaitėte "Lietuvių archyvo" dokumentų? Nejaugi nematėte, kokia antižydiška propaganda tuo metu ėjo, taip pat ir per LAFą? Nejaugi nežinojote Škirpos pažiūrų? Propaganda - baisus ginklas, pasidomėkite, kas dėjosi Ruandoje, gal tuomet bus aiškiau, kodėl tas antisemitizmas kilo. Žmonės linkę ieškoti "atpirkimo ožių", o jais visada tampa svetimieji.

Ačiū | 2006.06.22 10:05 |
Tomai už įdomų straipsnį.

ntt | 2006.06.22 11:20 |
Sutinku su Anakondijum. Aisku kaip diena, kad LAFo organizuotas sukilimas nepriklauso prie tu musu istorijos ivykiu, kuriais galetume didziuotis. Bet labai daug zmoniu to, matyt, niekad nesupras, ir teisinanciu sukilima balsu niekada nestigs.

;) | 2006.06.22 12:31 |
Kaip sako draugas A.Paleckis (radijo laidoje "Forumas" Kodėl rusai nemėgsta Lietuvos? Ved. V. Savukynas)- istoriją kuria nugalėtojai. O čia išdėstyta istorija yra lietuvių interpretacija.

www.genocid.lt | 2006.06.22 13:30 |
"Pirmą išlaisvintos Lietuvos sekmadienį, birželio 29 d., lietuviai masiškai suėjo į bažnyčias. Tai buvo pirmas laisvas sekmadienis, ir žydai, kurie jau žinojo apie masines žudynes, galima sakyti, gana masines, tą savaitę (įvyko ir pogromas garažuose) laukė, kas bus pasakyta bažnyčiose, ar kunigai tokias žudynes pasmerks. Visą tą istoriją jis aprašo knygoje. Tačiau bažnyčiose buvo aukštinami partizanai už kovas prieš komunistus ir smerkiami žydai pagal tą patį stereotipą, kad žydai - komunistai. Kad ir kaip gaila, Lietuvos istorikai tuo kol kas neužsiima, taip pat, kaip neužsiima tokiu keistu klausimu: o kaip išėjo, kad iš, sakysim, vieno stereotipo - komunistai žydai atsirado kitas stereotipas, baisiausias stereotipas, kuris ir privedė prie visos tos tragedijos, - žydai komunistai."

www.genocid.lt | 2006.06.22 13:31 |
Liudas TRUSKA. "Aš irgi neiškęsiu dėl policijos batalionų. Man atrodo, policijos batalionai - tai ta lietuviškoji institucija, kuri labiausiai sukompromitavo lietuvio vardą Antrojo pasaulinio karo metais ir paliko juodą neišdildomą dėmę Lietuvos istorijoje. Istorikams žinomas tas Slucko komisaro (…) Karlo raštas Minsko vokiečių karinei vadovybei po Impulevičiaus bataliono apsilankymo Slucke, kur neliko žydų darbo jėgos. Vokiečių komendantas užbaigė raportą tokiu ko ne šauksmu: “Apsaugokite mane ateityje nuo panašių batalionų, nesiųskite jų į Slucką!”."

www.genocid.lt | 2006.06.22 13:32 |
Liudas Truska "Reikalas tas, kad nei Izraelio Vyriausybė, nei jokia bent kiek rimtesnė, solidi, įtakinga žydų organizacija niekada nėra tvirtinusi, kad lietuviai - žydšaudžių tauta. Beje, to netvirtina ir J.Zurofas. O mes patys, lietuviai, dabar masiškai klykiam, kiekviename kampe kartojam, kad lietuviai - žydšaudžių tauta. Kodėl taip darom? Mano nuomone, vieni tai daro iš savo kvailumo, nežinodami, ką sako, o kiti daro sąmoningai. Sąmoningai daro antisemitai. Tikslas - parodyti, kokie blogi žydai. Štai “Valstiečių laikraštis” per visą puslapį - “Lietuviai - žydšaudžių tauta?” Lietuviai, žiūrėkit, kokie blogi žydai, jie mus vadina žydšaudžiais, ar galima su jais sugyventi?"

lietuviai - ne šventieji | 2006.06.22 13:34 |
"Vietinių policijos pajėgų dalyvavimą holokauste galima iliustruoti Jonavos pavyzdžiu. 1941 m. rugpjūčio mėn. Jonavoje buvo suformuotas atskiras savisaugos būrys, kuris buvo pavaldus Jonavos vokiečių karo komendantui. Būriui vadovavo jaunesnysis leitenantas Jonas Jurevičius. Vokiečių komendanto įsakymu būrys (55–60 žmonių) saugojo Jonavos getą, kuriame buvo įkalinta apie 900 žydų. 1941 m. rugpjūčio pabaigoje Jonavos vokiečių komendanto ir saugumo policijos viršininko nurodymu savisaugos būrys dalyvavo Jonavos žydų žudynėse. J. Jurevičiaus įsakymu buvo paskirta 16 policininkų grupė egzekucijų vykdymui. Žydai grupėmis iš geto buvo vedami į už 2 km nuo Jonavos esantį mišką, ten išrengiami, suvaromi į iškastą duobę ir šaudomi. Šaudymą prižiūrėjo iš Kauno atvykę leitenantai V. Malinauskas ir B. Norkus. Pagal vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje K. Jä gerio raportą 1941 m. rugpjūčio 14 d. Jonavoje buvo sušaudyta 552 žydai, o nuo 1941 m. rugpjūčio 28 d. iki rugsėjo 2 d. dar 1556 žydai, tarp jų 1200 moterų ir 244 vaikai."

Gediminas K | 2006.06.22 14:12 |
Įdomu, kaip čia rašinėjantys žydai pakomentuotų faktą, kad už karo nusikaltimus lietuviai teisiami Lietuvoj, o Izraelis atsisako išduot Lietuvai karo nusikaltimais, padarytais Lietuvoj, kaltinamus žydų tautybės piliečius?

aaa | 2006.06.22 18:06 |
Būtent birželio 23 d. Lietuva kaip valstybė, savo pareikškime pasmerkdama žydus, įvykdė nusikaltimą prieš žmoniją. Birželio sukilimas, jei jis nebūtų nukreiptas prieš žydų tautą, būtų tapęs Lietuvos didvyriškumo įrodymu, dabar tai - Lietuvos juoda dėme, kurią jau laikas pasmerkti. Juk esame demokratiška ir kultūringa tauta (palyginus kad ir su turkais), gal vieną kartą pripažinkime savo nusikaltimus. Ir dar, "partizanai" Lietuvoje žudė nieko nekaltas moteris ir vaikus (šeimomis). Gal ir vertinant partizaninį judėjimą, ateėjo laikas sustatyti viską į savo vietas. Nes kol kas esame panašioje padėtyje, kaip sovietiniais laikais, tik juoda susikeitė su balta

Ju | 2006.06.22 20:18 |
Žydų žudymas 1941 vasarą buvo didžiausia niekšybė ir išdavystė: žydai, kurie nuo pat 1919 m. visaip rėmė Lietuvos Respublikos sukūrimą, sąžiningai mokėjo mokesčius (nes ką galėjo sumokėti kaimiečiai-valstiečiai?), kurie 20 metų šėrė Lietuvos kariuomenę su visais jos generolais, buvo be jokio pardon išduoti, išniekinti, suvaryti miškelius, kur patys turėjo išsikasti duobes, nusirengti, sulipti ir būti nšauti ir dar kalkėmis užpilti. Buvo diena 1941 rugsėjį, kai lietuvių rankomis buvo nužudyta 20 000 (dvidešimt tūkstančių) Lietuvos piliečių. O atskiri bestiališkumo aktai...Bestiališkumas 1941-ųjų vasarą pranoksta visas tragedijas, kad nors įvykusias Lietuvoje. Baisu ir gėda. Turėtume kartą ryžtis pripažinti įvykdytą nusikaltimą prieš žmoniją. Pasmerkti savo bendrapiliečių žudynės ne žydų, bet Lietuvos reikalas. Gal pavyktų ir susigėsti to, kas įvyko mūsų senelių kartoje kartoje, gal susivoktume, iš kur pas mus, valstiečių vaikus, Vienos kėdės, antikvarinis laikrdodis, sidabriniai stalo rakandai. O Šabo žvakidės iš miestelio daktaro namų... Žydai jau susitaikė ir iš lietuvių nieko nebesitiki. Lietuva jiems galluth. Baranausko rašiniai ne istoriko, bet propgandisto pliurpmas apie įvykius. LTSR laikais lietuviai išsiugdė imunitetą. Ką, jaunesnioji karta jau neбеsupranta, kas tai "smegenų plovimas"?

vava | 2006.06.23 00:16 |
Nesutinku su Anakondijumi. Teiginy atseit "lietuviai-zydsaudziai" paneigia faktai jog lietuviai zydus gelbejo. Taigi, labiausiai tiktu apibudinimas "chaosas": vokieciai stume, vieni saude (negincijamai) kiti gelbejo (negincijamai). Buvo ir tokiu kaip tas vado pavaduotojas, kur nusisove.

Savas | 2006.06.23 06:49 |
Ar sukilimo organizatoriai, ruošdami sukilimą, turėjo tikslą naikinti taikius Lietuvos gyventojus žydus? Gal jūs norit pasakyti, kad į šį klausimą nėra vienareikšmiško atsakymo?

Savas | 2006.06.23 06:59 |
Ar sukilimo organizatoriai, ruošdami sukilimą, turėjo tikslą naikinti taikius Lietuvos gyventojus žydus? Gal jūs norit pasakyti, kad į šį klausimą nėra vienareikšmiško atsakymo?

Savas | 2006.06.23 07:10 |
Ar sukilimo organizatoriai, ruošdami sukilimą, turėjo tikslą naikinti taikius Lietuvos gyventojus žydus? Gal jūs norit pasakyti, kad į šį klausimą nėra vienareikšmiško atsakymo?

lietuvis | 2006.06.23 12:04 |
Nemėgstu Tomo Baranausko, nes savo rašiniais yra panašesnis į interneto propagandistą, nei į istoriką. Ši persona tiesiai neįvardina ir nenori pripažinti nemalonaus Lietuvai fakto, kad lietuviai prisidėjo prie žydų žudimo. Faktai pamastymui - iš 240 000 Lietuvos žydų buvo išžudyta 90%.

Vietinis | 2006.06.24 01:25 |
Sveikiausia būtų sužinoti visą tiesą apie tuos žydų žudymus, pogromus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje tuo metu. Tiesa daug geriau, negu pastoviai kartoti esu kaltas taip ir nežinant už ką. Šiaip kažkam labai patogu, kai lietuvius žydai vadina žydšaudžiais, o lietuviai žydus - bolševikų pakalikais, prisidėjusiais prie lietuvių genocido sovietinės okupacijos metais, neįvardijant konkrečių faktų.

volas | 2006.06.24 16:05 |
Baisi tragedija,kuri 41m.birželį užklupo visus Lietuvos piliečius ir žydus ir lietuvius,vadinasi karas.Lietuvos okupacija 40 ir žydų naikinimas 41 yra pasėkmė to,ką du tironai susiderėjo 39.Tačiau švaistantis abipusiais kaltinimais:tu -žydšaudys,o tu-okupanto pakalikas,mes niekada nesudėsime taškų ant i.Reikia konkrečiai pavardėm nurodyti kas kaloboravo,kas trėmė,kas šaudė,kas gelbėjo.Tačiau pas mus yra daug veikėjų,kurie to nenori.Todėl pasigirsta bliovimų-"neaitrinti žaizdų","užmiršti praeitį","bus daug nekaltai apkaltintu".Palikti taip kaip yra.Ir vėl gryžti prie apstrakčių kaltinimų-vieni tokie,kiti-anokie.Reikia tokių straipsnių,o tie,kuriems tai nepatinka,prisipažinkite sau-ar tikrai jūsų senelių rankos nesukruvintos krauju,nesvarbu kieno-lietuvių ar žydų?Nes tie kurie trėmė lietuvius,negailėjo ir savo tautiečių,kurie šaudė žydus,kėlė šautuvą ir prieš lietuvius.

Jonas | 2006.06.28 08:59 |
"...gelbstinčių žydus lietuvių buvo daugiau nei dalyvavusių žudynėse." Būtų gerai, jei taip būtų buvę. Bet ateinančios kartos turėtų žinoti, kad mūsų tautiečiai ne tik gausiai ir aktyviai dalyvavo žudynėse, bet ir plėšė bei dalinosi žvdų turtą, griovė sinagogas, visą jų kultūrinį paveldą. Reikėtų papasakoti apie baltaraiščių komitetus, kurie veikė visuose miestuose ir valsčiuose, kaip jie stropiai vykdė LAF programinę nuostatą išvalyti Lietuvą nuo žydų. Tai šiurpi tiesa, bet ji turi būti žinoma