Plagiatas
Alfredo Bumblausko „mokslinio darbo“ metodai

1. Alfredo Bumblausko vardu paskelbtas tekstas:


(Bumblauskas A. Senosios Lietuvos istorija 1009-1795, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2005, p. 33)

2. Plagiato šaltinis - studento darbas:


(Iš VU studento T. Baranausko referato, įteikto A. Bumblauskui 1997 m.)

 
   

3. Plagijuoto darbo fragmentas autoriaus panaudotas 6 metais anksčiau už A. Bumblausko knygos pasirodymą išleistoje publikacijoje:


(Baranauskas T. XII amžius, Tūkstantmečio knyga. I tomas: Valstybė, Kaunas: Kraštotvarka, 1999, p. 13)

 

A. Bumblausko GARBĖ ir ORUMAS:

„Tokie nepagrįsti teiginiai neatitinka tikrovės ir žemina mano, Alfredo Bumblausko, garbę ir orumą, nes aš, Alfredas Bumblauskas, savo knygoje publikavau paties rašytus tekstus, paremtus atliktais moksliniais tyrimais, studentų darbų nevogiau...“

2010 m. balandžio 12 d. reikalavimo T. Baranauskui, kuriame, nepaskelbus paneigimo, žadama kreiptis į teismą

 

Plagiato pavyzdys Nr. 2 >>